สวนนงนุชพัทยา นำ 3 ตำรับอาหารวังสวนสุนันทาสูตรเฉพาะ พัฒนาสู่ตลาดโลก

Online Ticket

สวนนงนุชพัทยา นำ 3 ตำรับอาหารวังสวนสุนันทาสูตรเฉพาะ พัฒนาสู่ตลาดโลก

สวนนงนุพัทยา ร่วมสำนักวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา สู่ตลาดโลก พร้อม ชู 3 ตำรับอาหารชาววังเดิม ประกอบด้วย ปลาร้าในกะลา ข้าวปิ้งสำเร็จรูป และไก่นมวัว สูตรเฉพาะสวนนงนุชณ บ้าน 9 อารยธรรม สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา ระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กับ สวนนงนุชพัทยา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียงสำหรับโครงการพัฒนาวัตกรรมตำรับอาหารวังสวนสุนันทาเชิงโภชนาการสู่ตลาดโลก มีผลผลิตจากงานวิจัยเป็นสูตรและกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นอาหารไทยชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ จำนวน 3 ตำรับ ประกอบด้วย ปลาร้าในกะลา ข้าวปิ้งสำเร็จรูปแช่แข็ง และไก่นมวัวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องพร้อมบริโภค โดยได้นำเมนูอาหารชาววังเดิมทั้ง 3 รายการมาพัฒนาหาสัดส่วนของสูตรซึ่งไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย มีความสะดวกในการปรุง ลดขั้นตอนการผลิตที่ซ้ำซ้อน และยังสะดวกในการรับประทาน *****โดยมีการคงเอกลักษณ์อาหารวังสวนสุนันทาในรูปแบบแช่แข็ง รีทอร์ช แบบบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน ซึ่งทั้ง 3 เมนูนั้นเป็นการคิดค้นพัฒนาสูตรเพื่อสวนนงนุชที่เดียวเท่านั้น ทั้งนี้สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชาววังสวนสุนันทา ระหว่าง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กับสวนนงนุช ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบสูตรและลิขสิทธิ์ให้กับสวนนงนุช เพื่อนำไปผลิตและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชต่อไป

โพสต์โดย สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2019

สวนนงนุพัทยา ร่วมสำนักวิจัยแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา สู่ตลาดโลก พร้อม ชู 3 ตำรับอาหารชาววังเดิม ประกอบด้วย ปลาร้าในกะลา ข้าวปิ้งสำเร็จรูป และไก่นมวัว สูตรเฉพาะสวนนงนุช

ณ บ้าน 9 อารยธรรม สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา ระหว่างสำนักงานวิจัยแห่งชาติ กับ สวนนงนุชพัทยา ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับโครงการพัฒนาวัตกรรมตำรับอาหารวังสวนสุนันทาเชิงโภชนาการสู่ตลาดโลก มีผลผลิตจากงานวิจัยเป็นสูตรและกระบวนการผลิตอาหารวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นอาหารไทยชาววังในตำรับพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ จำนวน 3 ตำรับ ประกอบด้วย ปลาร้าในกะลา ข้าวปิ้งสำเร็จรูปแช่แข็ง และไก่นมวัวสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องพร้อมบริโภค โดยได้นำเมนูอาหารชาววังเดิมทั้ง 3 รายการมาพัฒนาหาสัดส่วนของสูตรซึ่งไม่เคยมีการบันทึกมาก่อน และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัย มีความสะดวกในการปรุง ลดขั้นตอนการผลิตที่ซ้ำซ้อน และยังสะดวกในการรับประทาน *****โดยมีการคงเอกลักษณ์อาหารวังสวนสุนันทาในรูปแบบแช่แข็ง รีทอร์ช แบบบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน ซึ่งทั้ง 3 เมนูนั้นเป็นการคิดค้นพัฒนาสูตรเพื่อสวนนงนุชที่เดียวเท่านั้น ทั้งนี้สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชาววังสวนสุนันทา ระหว่าง สำนักงานวิจัยแห่งชาติ กับสวนนงนุช ในครั้งนี้ เพื่อส่งมอบสูตรและลิขสิทธิ์ให้กับสวนนงนุช เพื่อนำไปผลิตและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในสวนนงนุชต่อไป