หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562

Online Ticket

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562 ให้กับ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา
ในการนี้ พลเอก สิงหา เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบพานพระแก้ว และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองอาสาสมัครดีเด่น มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดี

ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัคร ประจำปี 2562

หม่อมหลวงสราลี กิติยากร. ผู้แทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัคร ประจำปี 2562 โดย คุณ กัมพล. ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้รับ โล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2562 ในการนี้ด้วย

โพสต์โดย สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya เมื่อ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2019