ขอเชิญคู่รัก ร่วมงาน “ จดทะเบียนบนหลังช้าง ” ในเทศกาล 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2560

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญคู่รัก ร่วมงาน “ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ” ในเทศกาล 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2560 ณ สวนนงนุชพัทยา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ฟรี  สำหรับคู่รักที่สนใจจะร่วมจดทะเบียนบนหลังช้าง พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน
สามารถติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-781-3884

 • เอกสารที่ต้องเตรียมมา มีดังนี้
  • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จดทะเบียน)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้จดทะเบียน)
   • กรณี มีบุตรด้วยกัน ถ่ายสำเนา สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านบุตร
   • กรณี เคยหย่า ให้นำ ใบหย่าตัวจริง หากไม่มี ให้นำใบแจ้งความสูญหายมาแสดง
   • กรณี จดทะเบียนสมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้นำ สำเนามรณะบัตร และทะเบียนสมรสตัวจริง มาแสดง
   • กรณี จดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ
    1. หนังสือรับรองโสด แปลเป็นไทย และรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศไทย
    2. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • โดยยื่นความประสงค์ตั้งเเต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

 

ซื้อบัตรเข้าชม