สวนนงนุชขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรม การประกวด “หนูน้อยสงกรานต์บ้านนา 2561” วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรม
การประกวด “หนูน้อยสงกรานต์บ้านนา 2561” วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด รวม12,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สูติบัตร
– รูปถ่ายขนาดเต็มตัวหรือครึ่งตัว ขนาด 4×6 จำนวน 1 แผ่น
– รายงานตัว “หนูน้อยสงกรานต์บ้านนา”
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00น.. ณ บริเวณดา้นหน้า
ทางเข้าสวนลายปีกผเีส้ือ
– เริ่มประกวดเวลา 10.00 น.
– สงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการตัดสินโดยการแต่งกายในชุด “มนต์รักษ์ลูกทุ่ง”

** ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับของที่ระลึกจากสวนนงนุชพัทยา**

สามารถอ่านลายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง
https://drive.google.com/open…

ส่งใบสมัครได้ทางแฟนเพจสวนนงนุชพัทยา
https://www.facebook.com/Garden.Nongnooch/

สามารถสอบถาม/ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ทาง 081-7813884 ฝ่ายPR

ซื้อบัตรเข้าชม