สวนนงนุชพัทยาขอเชิญร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยาขอเชิญร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2559 และร่วมชมขบวนแห่เทียนพรรษาในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2559 นี้ ที่สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม