สวนนงนุชพัทยา เชิญร่วมพิธี “ฮ้องขวัญช้าง” 2560

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา เชิญร่วมพิธี “ฮ้องขวัญช้าง” เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่น้องช้าง.ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่จะถึงนี้!!

ซื้อบัตรเข้าชม