Happy Valentine’s Day 2560 จดทะเบียนบนหลังช้าง สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา ขอเชิญคู่รัก ร่วมงาน “ จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ” ในเทศกาล 14 กุมภา วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2561 ณ สวนนงนุชพัทยา ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
ฟรี สำหรับคู่รักที่สนใจจะร่วมจดทะเบียนบนหลังช้าง พร้อมรับของที่ระลึกภายในงา

สมัครร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้จนถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถติดต่อลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-781-3884

เอกสารที่ต้องเตรียมมา มีดังนี้
– สำเนาบัตรประชาชน (ผู้จดทะเบียน)
– สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้จดทะเบียน)
– กรณี มีบุตรด้วยกัน ถ่ายสำเนา สูติบัตร หรือ ทะเบียนบ้านบุตร
– กรณี เคยหย่า ให้นำ ใบหย่าตัวจริง หากไม่มี ให้นำใบแจ้งความสูญหายมาแสด
– กรณี จดทะเบียนสมรส ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ให้นำ สำเนามรณะบัตร และทะเบียนสมรสตัวจริง มาแสดง
– กรณี จดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติ
หนังสือรับรองโสด แปลเป็นไทย และรับรองนิติกรณ์โดยกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศไทย
– สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)

นึกถึงความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัวนึกถึง “สวนนงนุชพัทยา”

ซื้อบัตรเข้าชม