จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ซื้อบัตรเข้าชม

เรียน ท่านผู้มีอุปการะคุณ

               จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  สวนนงนุขได้ดำเนินการตามคำสั่งให้ปิดกิจการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

               ในระหว่างปิดกิจการชั่วคราว สวนนงนุชพัทยายังได้ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในสวนนงนุช เช่น การก่อสร้างประตูทางเข้าใหม่ ทั้งสวนนงนุช 1 และสวนนงนุช 2, ก่อสร้างรีสอร์ทเพิ่มมาใหม่ จำนวน 69 ห้อง, ปั้นไดโนเสาร์ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยครบทั้งหมด 12 สายพันธุ์, สร้างเนินช้างใหม่ มีช้างปั้นทั้งหมด 53 เชือก, โรงเรือนไม้เมืองหนาว, เนิร์สเซอรี่ไม้หายากหลากหลายชนิดที่สามารถนั่งรถชมวิวเข้าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก ฝึกซ้อมการแสดงชุดใหม่ เพลงใหม่ ท่าเต้นแปลกใหม่ จัดโชว์ต้นไม้ใหม่ทั้งสวน ตกแต่งสวนลอยฟ้าให้แปลกมากขึ้น เป็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เพิ่มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิม, พระยูไล ,พระสังกัจจายน์ ประเทศจีน, พระพิฆเณศ, พระพุทธเมตตา ประเทศอินเดีย, พระพุทธเจ้าภูฏาน ประเทศภูฏาน, พระทงอิล แดบูล ประเทศเกาหลีใต้ สร้างความแปลก อลังการ ด้วยงานประติมากรรม​ภาพวาดด้วยหิน บริเวณสวนตะบองเพชร2 และหุบเขาไดโนเสาร์ เพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนที่ใดในโลก

               พัฒนาสวนนงนุช 2 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้เพิ่มสัตว์ปั้นกว่า 100 ชนิดเพื่อให้เด็กที่มาศึกษาดูงาน ได้เที่ยวสวนสัตว์ไปด้วย ซึ่งพัทยาไม่มีสวนสัตว์สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ สวนนงนุชพัทยา จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่ เมื่อนักท่องเที่ยวกลับมาจะได้เจอสิ่งใหม่ๆ “เป็นสวนนงนุชใหม่ สำหรับคนในศตวรรษที่ 21” อีกทั้งยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

               สวนนงนุชพัทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ในเร็ววัน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน และครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน พร้อมกลับมาพบกับความยิ่งใหญ่ ที่สุดประทับใจ ในดินแดนสวรรค์บนดินแห่งนี้

ขอแสดงความนับถือ

 

นายกัมพล ตันสัจจา

ประธานสวนนงนุชพัทยา

 

ดาวน์โหลด PDF