เนิร์สเซอรี่กระบองเพชร

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีโครงหลังคากระจกกันฝน แต่สามารถจัดวางตะบองเพชรและไม้อวบน้ำทุกสายพันธุ์มากกว่า 1,000 ชนิดที่สวนนงนุชได้รับการรวบรวมและเพาะปลูก ด้านพฤกษศาสตร์สวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านการนั่งรถชมวิวสวนสวยของสวนนงนุชพัทยา

 

 

ล่าสุดสวนสวย