สวนปรง

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ปรงมากกว่า 280 ชนิด และนำมาใช้ตกแต่งประดับสวนสวยบริเวณอื่นให้มีความโดดเด่น

[envira-gallery id=”11085″]

ล่าสุดสวนสวย

ซื้อบัตรเข้าชม