หุบเขาปรง

ซื้อบัตรเข้าชม

อาณาจักรปรงหายากหลากหลายสายพันธุ์ที่จัดแสดงไว้บนเนินเขาสองข้างทางและพันธุ์ปาล์มหายากบางชนิด

[envira-gallery id=”11152″]

ล่าสุดสวนสวย

ซื้อบัตรเข้าชม