สวนประติมากรรมสัตว์ – แมวน้ำช้างตัวเมีย

ซื้อบัตรเข้าชม

ซื้อบัตรเข้าชม