สวนประติมากรรมสัตว์ – แมวน้ำช้างตัวเมีย

ซื้อบัตรเข้าชม