สวนนกฟรามิงโก้

ซื้อบัตรเข้าชม

ลานพักผ่อนและทำกิจกรรมนันทนาการ ที่รายล้อมไปด้วยประติมากรรมสัตว์ปั้นนานาชนิด เช่น นกฟลามิงโก แรด ฮิปโป หมีขาว กระบือ

ล่าสุดสวนสวย

ซื้อบัตรเข้าชม