สวนดอกไม้ หรือสะพานเชือก

Online Ticket

เป็นสวนที่จัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดตามฤดูกาลและมีสะพานเชื่อมระหว่างสวนดอกไม้กับสวนตะบองเพชร ระหว่างเส้นทางได้นำรูปปั้นสัตว์มาประดับไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีอรรถรสในการชมสวนมากขึ้น เช่น เสือขาว ม้าลาย นกฮูก ลีเมอร์ จิงโจ้

Latest Beautiful Garden

Online Ticket