หอคอย 4 แบบ

ซื้อบัตรเข้าชม

หอคอย 4 แบบได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์จากศิลปะที่มีความสวยงามแบบตะวันออก จำลองจากประเทศลาว พม่า แบบไทยล้านนา และแบบบาหลีของประเทศอินโดนีเซีย

[envira-gallery id=”11213″]

ล่าสุดสวนสวย