สวนรวมไม้เพื่อการวิจัย

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้หายาก เกือบสูญพันธุ์ จากทั่วโลก เอามาเลี้ยง ทำการวิจัย และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์

ล่าสุดสวนสวย