ศาลาศรีเมือง

ซื้อบัตรเข้าชม

ศาลาศรีเมือง
ศาลาศรีเมือง เป็นศาลาไทยแบบล้านนาสีทองอร่าม สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดชมวิว และพักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้เที่ยวชมสวนบริเวณสวนฝรั่งเศส สโตนเฮ้นจ์ และหุบเขาไดโนเสาร์ แต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 สวนนงนุชพัทยา ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป 3 องค์ ประกอบด้วย หลวงพ่อสมหวัง หลวงพ่อเจริญ และหลวงพ่อสำเร็จ มาประดิษฐาน ณ ศาลาศรีเมืองแห่งนี้ โดยมีท่านพระครูปลัดสมนึก สุธัมมะถิระสัทโธ เจ้าอาวาสวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลาง ผู้บริหาร พนักงาน สวนนงนุชพัทยา ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการนำพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ มาประดิษฐาน ณ ศาลาศรีเมืองนั้นเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ ประกอบ ด้วย
หลวงพ่อสมหวัง เป็นพระพุทธรูปประติมากรรม เชียงแสน มีพุทธลักษณะที่สำคัญ พระรัศมี เป็นแบบดอกบัวหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศทำเป็นก้นหอยใหญ่ พระพักตร์กลม อมยิ้ม พระหนู (คาง) เป็นปม พระอุระนูนชายสังฆาฎิ เหนือพระอังสาซ้ายสั้น และปลายแตกเป็นปากตะขาบ พระกรทั้งสองข้างแสดงปางสมาธิ มีขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว
หลวงพ่อเจริญ เป็นพระพุทธรูปประติมากรรม อู่ทอง มีพุทธลักษณะที่สำคัญ ขมวดพระเกศเล็ก มีไรพระศก พระรัศมีเป็นเปลวเพลิงสูง พระพักตร์รูปไข่ ชายสังฆาฎิเป็นแผ่นใหญ่ ตัดเฉียง พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย
หลวงพ่อสำเร็จ เป็นพระพุทธรูป ประติมากรรม สุโขทัย มีลักษณะที่สำคัญ คือพระเกศทำเป็นอย่างเปลวเพลิง พระศก ขมวดเป็นก้นห้อยเล็ก พระพักตร์เป็นหน้ารูปไข่ พระเนตรหลุบต่ำทำให้ได้รับความรู้สึกจากพระพักตร์อันเต็มได้วยพระเมตตา พระกรทั้งสองข้างแสดงปางมารวิชัย..

[envira-gallery id=”15029″]

ล่าสุดสถานที่ทางศาสนา

ซื้อบัตรเข้าชม