สวนป่าหิน

ซื้อบัตรเข้าชม

เป็นสวนที่ได้นำหินทรายก้อนขนาดใหญ่มาจากสวนนงนุชปราจีนบุรี มาตัดแบ่งแยกให้ได้ขนาดที่เหมาะสมในการจัดวางในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้  ใช้หินในการประดับ และจัดวางตั้ง เรียง และซ้อนมากกว่า 700 ก้อน โดยทุกก้อนและทุกตำแหน่งที่ได้ตั้งวางไว้  ถูกกำกับโดย คุณกัมพล  ตันสัจจา  เจ้าของสวนนงนุช เพื่อให้มีความแปลก ความอลังการ และได้เพิ่มความพิเศษและความสวยงามของก้อนหินเหล่านี้ด้วย ปฏิมากรรม ภาพวาดด้วยหิน  ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกท่านจะยังไม่เคยได้ชมที่ไหนมาก่อน

[envira-gallery id=”15998″]

ล่าสุดสวนสวย