สโตนเฮ้นจ์

Online Ticket

คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้นำหินชุดหนึ่งจากสวนนงนุชปราจีนบุรี มีลักษณะเป็นแท่งเหลี่ยมคล้ายกับหินที่สโตนเฮ้นจ์ ประเทศอังกฤษ จึงได้มาจัดเรียงเป็นแนววงกลม และประดับตกแต่งไม้พุ่ม ที่มีสีสันสวยงาม สวนแห่งนี้สร้างขึ้นเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2543 และที่สำคัญ คุณนงนุช ตันสัจจา ยังได้สลักคำปณิธานในแท่งหินที่เป็นแกนกลางไว้ว่า “ณ ที่แห่งนี้ นงนุช ตันสัจจา ขอมอบให้เป็นมรดกทางการศึกษาแก่ชนรุ่นหลังเพื่อเรียนรู้และพัฒนาสืบไป (1 มกราคม 2543)”

Latest Beautiful Garden

Online Ticket