สวนน้ำตก

Online Ticket

เป็นน้ำตกจำลองที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่โอบล้อมด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ที่ร่มเย็น สามารถสัมผัสได้ถึงความผ่อนคลายเมื่อได้มาเยือน

Latest Beautiful Garden

Online Ticket