ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

รายละเอียดห้องประชุม

ข้อมูลของพื้นที่

เว็บไซต์ http://nicepattaya.com/

ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา ขนาดพื้นที่ใช้สอยโดยรวม – 15500 ตร.ม.

โดยมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

  1. พื้นที่โถงต้อนรับ – ขนาดใหญ่ที่สามารถเป็นพื้นที่เอนกประสงค์รองรับการจัดงาน หรือทำกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่ทางผู้จัดงานหรือลูกค้าต้องการได้ พร้อมเคาน์เตอร์ลงทะเบียน และจอแอลอีดีประชาสัมพันธ์ ขนาดพื้นที่โดยรวมกว่า 4200 ตร.ม. การรองรับน้ำหนักพื้น ได้ 2000 กก./ตร.ม. ความสูงเพดาน 10 เมตร หลุมเพาเวอร์ซัพพลาย (ประกอบด้วยระบบหัวจ่ายน้ำดี ช่องรูระบายน้ำเสีย เพาเวอร์ปลั๊ก รองรับกระแสไฟ 32/63 แอมป์ สายระบบสารสนเทศ)
  2. ห้องประชุม หรือ ห้องจัดแสดงสินค้า ใหญ่ขนาด 5760 ตร.ม. สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฮอลล์ ดังนี้

ฮอลล์ 1 ขนาดพื้นที่ 2880 ตร.ม. กว้าง 48×60 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานเลี้ยง

(โต๊ะกลม จำนวน 2000 คน) รูปแบบเทียร์เตอร์ จำนวน 2600 คน รูปแบบคราสรูม จำนวน 1300 คนขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 19.2×9.6 เมตร

ฮอลล์ 2 ขนาดพื้นที่ 1440 ตร.ม. กว้าง 30×48 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานเลี้ยง

(โต๊ะกลมจำนวน 900 คน) รูปแบบเทียร์เตอร์ จำนวน 1300 คน รูปแบบคราสรูม จำนวน 600 คน ขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 15.46×8.64 เมตร

ฮอลล์ 3 ขนาดพื้นที่ 1440 ตร.ม. กว้าง 30×48 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานเลี้ยง

(โต๊ะกลมจำนวน 900 คน) รูปแบบเทียร์เตอร์ จำนวน 1300 คน รูปแบบคราสรูม จำนวน 600 คน

ขนาดของเวที 19.2×9.6 เมตร จอแอลอีดี ขนาด 15.46×8.64 เมตร

ฮอลล์ 1/2/3 ขนาดพื้นที่ 5760 ตร.ม. กว้าง 60×96 เมตร สามารถรองรับจัดงานรูปแบบงานเลี้ยง

(โต๊ะกลม จำนวน 4000 คน) รูปแบบเทียร์เตอร์ จำนวน 5300 คน รูปแบบคราสรูม จำนวน 2000 คน

ขนาดของเวที 26×96 เมตร จอแอลอีดี 3 จอ ขนาด 9.6×9.6 เมตร 19.2×9.6 เมตร 9.6×9.6 เมตร

สิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 3 ฮอลล์

พร้อมบริการด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบแสง สี เสียง รวมถึงจอแอลอีดีขนาดใหญ่ที่ทันสมัย ที่สามารถปรับเลื่อนได้ พื้นรองรับน้ำหนักได้ 2000 กก./ตร.ม. ความสูงภายในฮอลล์ 12 เมตร สามารถรองรับการจัดบูธแสดงสินค้า ขนาด 3×3 ม. ได้ถึง 550 บูธ พร้อมหลุมไฟเพาเวอร์ซัพพลาย จำนวน 30 หลุม ( ประกอบด้วยระบบหัวจ่ายน้ำดี ช่องรูระบายน้ำเสีย เพาเวอร์ปลั๊ก รองรับกระแสไฟ 32/63 แอมป์ สายระบบสารสนเทศ )

  1. ห้องประชุมย่อย รองรับได้ถึง 200 คนต่อห้อง พร้อมด้วย ระบบเสียง จอภาพ ที่ครบครันทันสมัย

ห้องประชุม A/B ขนาดห้อง 240 ตร.ม. กว้าง 10×24 เมตร สูง 4.5 เมตร

-รองรับการจัดเลี้ยง (โต๊ะกลม) จำนวน 160 คน

-รองรับการจัดเทียร์เตอร์ จำนวน 220 คน

-รองรับการจัดคราสรูม จำนวน 150 คน

-รองรับการจัดรูปแบบ ยูเชฟ จำนวน 80 คนซื้อบัตรเข้าชม