หมู่บ้าน 9 อารยธรรม

ซื้อบัตรเข้าชม

รายละเอียดห้องประชุม

หมู่บ้าน 9 อารยธรรม

ตั้งอยู่บนพื้นที่ของสวนนงนุช 2 นงนุชเทรดดิชั่น เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอเอกลักษณ์ไทย ผ่านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณี ของคนไทยที่มีมาแต่โบราณ นำเสนอด้วยหมู่บ้านไทย 4 ภาค

ประกอบด้วย บ้านไทยภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคใต้ และภาคอีสาน สวนนงนุชพัทยา มุ่งส่งเสริมความเป็นไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้รู้จัก โดยการได้สัมผัสกับบรรยากาศที่จัดตกแต่งประดับประดาให้เข้ากับธีมงานนั้นๆ เช่นงานประเพณีต่างๆ งานลอยกระทง งานสงกรานต์ งานแต่งงาน ฯลฯ

หมู่บ้าน 9 อารยธรรม ได้ประดับพื้นที่ด้วยงานประติมากรรม งานปั้นกระถางเขียนด้วยลวดลายไทย และลายภาพงานเขียนยุคต่างๆ เช่น บ้านเชียง ทางเข้าหมู่บ้าน สร้างซุ้มประตูขนาดใหญ่ด้วยเหล็กดัดลายไทย

มีอาคารปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง ในโอกาสพิเศษต่างๆ

สวนนงนุชพัทยา สามารถจัดกิจกรรมรูปแบบความเป็นไทยให้เข้ากับยุคต่างๆ ที่เราต้องการนำเสนอ เช่น การแสดงและเครื่องแต่งกายชุดไทยยุคสมัยต่างๆ การแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัย การทำกระทงการทำขนมไทย การเพ้นท์ร่ม การปั้นกระถาง การทอผ้า เป็นต้น

อาคารปรับอากาศ สามารถรองรับการจัดประชุมได้ 40 – 120 ท่านขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดประชุม จัดเลี้ยงได้ถึง 200 ท่านและลานเอนกประสงค์หลังอาคารพื้นที่ว่างระหว่างบ้านไทย 4 ภาค สามารถจัดงานเลี้ย

สังสรรค์ ได้ถึง 600 ท่าน และสร้างท่าน้ำสำหรับลอยกระทง เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างไม่รู้ลืม