กองทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออลล์ ส่งมอบสวนหย่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแออัดบ้านภิรม จักรวรรดิ กรุงเทพฯ

ซื้อบัตรเข้าชม

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออลล์ ส่งมอบสวนหย่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแออัดบ้านภิรม จักรวรรดิ กรุงเทพฯ ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยมี พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานดำเนินงาน พร้อมด้วย พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรุงเทพฯ ร่วมมอบสวนหย่อมสไตล์ “Pocket Park” บนเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ให้แก่ชุมชน

Credit- เข้าข่าวเจ๊ดสี Ch7HD

กองทัพร่วมสวนนงนุชพัทยาและซีพีออลล์ ส่งมอบสวนหย่อม

กองทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา และบริษัทซีพีออลล์ ส่งมอบสวนหย่อม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแออัดบ้านภิรม จักรวรรดิ กรุงเทพฯ ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย โดยมี พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานดำเนินงาน พร้อมด้วย พล.ต.รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรุงเทพฯ ร่วมมอบสวนหย่อมสไตล์ “Pocket Park” บนเนื้อที่ประมาณ 50 ตารางเมตร ให้แก่ชุมชนCredit- เข้าข่าวเจ๊ดสี Ch7HD

โพสต์โดย สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya เมื่อ วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

ซื้อบัตรเข้าชม