คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเข้าทัศนศึกษา สวนนงนุชพัทยา

Online Ticket

วันนี้ ( 28 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 น สวนนงนุชยินดีต้อนรับ คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 144 ท่านเข้าทัศนศึกษา เเละ ชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยา เเละ สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Latest News

Online Ticket