คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเข้าทัศนศึกษา สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

วันนี้ ( 28 มกราคม 2560 ) เวลา 9.30 น สวนนงนุชยินดีต้อนรับ คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จำนวน 144 ท่านเข้าทัศนศึกษา เเละ ชมความสวยงามของสวนนงนุชพัทยา เเละ สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ซื้อบัตรเข้าชม