จัดใหญ่อินเดีย มอบรางวัล นอกประเทศ

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา ขอขอบคุณลูกค้าชาวอินเดีย จากบริษัท Asian Trails จำนวน 550 ท่านที่เลือกสวนนงนุชพัทยา เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงในครั้งนี้ ทางสวนนงนุชพัทยาหวังว่าการเข้ามาใช้บริการในครั้งนี้ ทางลูกค้าได้รับความประทับใจ เเละ กลับมาใช้บริการที่สวนนงนุชพัทยา อีกครั้ง

ซื้อบัตรเข้าชม