ถวายเทียน 9 วัด สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

ในวันพุธ ที่ 20 กรกฎาคม 2559 สวนนงนุชพัทยาร่วมถวายเทียน 9 วัด ณ วัดญาณสังวรารามฯ วัดอัมพาราม วัดหนองจับเต่า วัดทรัพย์นาบุญ วันบางเสร่ใน วัดบางเสร่นอก วัดเขาคันธมาทน์ วัดป่ายุบ และวันสัตหีบ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเข้าพรรษานี้

ซื้อบัตรเข้าชม