ทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา/CP ALL/กทม.มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด วัดเทวราชกุญชร

ซื้อบัตรเข้าชม

ทัพภาคที่ 1 ร่วมสวนนงนุชพัทยา/CP ALL/กทม.มอบสวนหย่อมชุมชนแออัด วัดเทวราชกุญชร

เมื่อวันที่ 29 เม.ย..62 พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ร่วมมอบสวนหย่อม “ Pocket Park ”ปอดแห่งใหม่” แห่งที่ 10 และบ้านซ่อมแซม 3 หลัง ให้กับชุมชน วัดเทวราชกุญชร เขตเทเวศร์ กรุงเทพฯ

สวนหย่อมแห่งที่ 10 สวนนงนุชพัทยา ได้นำทีมจัดสวนปรับเปลี่ยนจากพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นสบายตา ที่สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมี บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการฯ

ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 กองทัพบก ร่วมกับ กทม. สวนนงนุชพัทยา และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด มหาชน ดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้มีฐานะยากจน และด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัด ในเขตพื้นที่ กทม. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดี ให้ประชาชนในชุมชนแออัด ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ให้กับผู้อาศัยในชุมชนแออัด โดยตั้งเป้า 100 ชุมชน มีห้วงดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ต.ค.61 – 30 ก.ย.62

ซื้อบัตรเข้าชม