สวนนงนุช เปิดสวนใหม่ “นงนุชสวนนานาพรรณ” รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ซื้อบัตรเข้าชม

วันนี้ 23 มกราคม 2562 สวนนงนุชพัทยา ได้ทำการเปิดสวนสวยงามอีกแห่งหนึ่ง โดยมีชื่อว่า “นงนุชสวนนานาพรรณ” ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และสวนนงนุชพัทยามีความตั้งใจที่จะสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึ้น เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้ สวนนงนุชพัทยา โดยนายกัมพล ตันสัจจา จึงได้จับมือกับ นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ว่าที่ พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง และ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดให้ประชาชน 2 อำเภอนี้ เข้าเที่ยวชมสวนนงนุชพัทยา ฟรี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตัวเอง และสวนนงนุชพัทยาแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของโลกอีกด้วย

[Best_Wordpress_Gallery id=”69″ gal_title=”นงนุชสวนนานาพรรณ”]