นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสตระกูล

ซื้อบัตรเข้าชม

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศฯ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสตระกูล ด้านศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ แด่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนประเทศฯ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฝรั่งเศสตระกูล ด้านศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ แด่นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช พัทยา เพื่อเป็นการยกย่องและเชิญชูบุคคลผู้มีผลงานสร้างสรรค์อันโดดเด่นทางศิลปะหรือวรรณกรรม และเป็นบุคคลที่มีคุณุปการต่อการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ และอักษรศาสตร์ในฝรั่งเศสและทั้งโลก

นายจิลส์ การาชง เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอบคุณและขอแสดงความยินดีกับบุคคลต้นแบบที่มีความโดดเด่นและชื่นชอบในการอนุรักษ์ต้นไม้ และยังเป็นศิลปินในเวลาเดียวกัน ซึ่งครั้งนี้การจัดสวนในสถานทูตนอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วยังเป็นเครื่องหมายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ครั้งนี้ถือเป็นการพิจารณาตามความเหมาะสม ที่ได้รับความชื่นชมจากประเทศฝรั่งเศส

ด้านนายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช บอกว่า ส่วนตัวก็รู้สึกมีความยินดีที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ ซึ่งความตั้งใจในการจัดสวนก็ทำด้วยใจและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสแต่ไม่ได้คิดว่าจะหวังผลหรือรางวัลใด อย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบคุณทางประเทศฝรั่งเศสที่มอบรางวัลอันทรงคุณค่านี้ให้แก่ตนเอง อีกทั้งเชื่อว่าการจัดสวนให้กับสถานทูตไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศส และสถานทูตอื่นๆจะเป็นตัวแทนคนไทยในการเชื่อมสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆ

สำหรับ นายกัมพล ตันสัจจา
ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จากประเทศฝรั่งเศส
ซึ่งในแต่ละปี จะมีการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเครื่องราช ฯ แต่ไม่มากที่จะได้รับการอนุมัติในแต่ละปี
ซึ่งในปีนี้ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้รับเกียรติเป็น 1ใน11บุคคล จากทั่วโลก ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นี้

ซื้อบัตรเข้าชม