บรรยากาศการสัมภาษณ์ คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กับวิทยาลัยดุสิตธานี

ซื้อบัตรเข้าชม

วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ได้ให้สัมภาษณ์กับวิทยาลัยดุสิตธานี ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมของสวนนงนุชพัทยาเพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา โดยมี นายศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี เป็นผู้สัมภาษณ์ ในครั้งนี้

ซื้อบัตรเข้าชม