บรรยากาศคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการปรงนานาชาติ

ซื้อบัตรเข้าชม

ภาพบรรยากาศคณะผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการปรงนานาชาติ กว่า 12 ประเทศทั่วโลก เข้าชมความอลังการของอาณาจักรปรงสวนนงนุชพัทยา Nongnooch Cycad  Horticulre Workshop Thailand 2016

ซื้อบัตรเข้าชม