ประชุมสัมมนาประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดประชุมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนภารกิจ สู่ความสำเร็จ ประจำปี 2559 ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธขายสินค้าทางการเกษตรมากมายหลายชนิด จัดขึ้น ณ ห้องริมบึง 2 สวนนงนุชพัทยา

Latest News