ปลูกต้นมะขามกลับคืนสนามหลวง 57 ต้น

ซื้อบัตรเข้าชม

ปลูกต้นมะขามกลับคืนสนามหลวง 57 ต้น วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ข่าวเที่ยง ด้านสวนนงนุชพัทยา นำต้นมะขามที่ขุดย้ายออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวง ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร กลับมาปลูกจำนวน 57 ต้น จากทั้งหมด 63 ต้น โดยมีบางส่วนที่ตาย แต่ทำการถ่ายทอดพันธุกรรม เพื่อทดแทนแล้ว

ซื้อบัตรเข้าชม