พิธีการตั้งเสาร์เอกสร้างบ้านไทย 4 ภาค นงนุชเทรดดิชั่นเซนเตอร์ สวนนงนุชพัทยา 2

Online Ticket

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.09 น คุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ผู้บริหารและพนักงานสวนนงนุชพัทยา ร่วมพิธีการตั้งเสาร์เอก เพื่อจัดสร้างบ้านไทย 4 ภาค ณ นงนุชเทรดดิชั่นเซนเตอร์ สวนนงนุชพัทยา 2

Latest News

Online Ticket