พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารเเห้ง เนื่องใน วันช้างไทย ประจำปี 2561

ซื้อบัตรเข้าชม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สวนนงนุชพัทยา จัดพิธี “ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารเเห้ง เนื่องใน วันช้างไทย ประจำปี 2561”
โดยมีคณะผู้บริหารเเละพนักงานสวนนงนุชพัทยาเเละนักท่องเที่ยวร่วมในการตักบาตรในครั้งนี้

ซื้อบัตรเข้าชม