พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์ 4 พ.ย. 62

ซื้อบัตรเข้าชม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตร ม.วลัยลักษณ์

เวลา 13.26น. วันที่ 4 พ.ย. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทรบุรี มหาวัทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก โท และ ตรี ประจำปีการศึกษา 2561ในการนี้ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพทยา ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ด้วย

โพสต์โดย สวนนงนุช พัทยา Nongnooch Garden Pattaya เมื่อ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2019

 

เวลา 13.26น. วันที่ 4 พ.ย. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน ให้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทรบุรี มหาวัทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาเอก โท และ ตรี ประจำปีการศึกษา 2561

ในการนี้ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพทยา ได้รับพระราชทาน ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ด้วย

ซื้อบัตรเข้าชม