พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ สวนนงนุชพัทยา

Online Ticket

วันนี้เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุมริมบึง 3 สวนนงนุชพัทยา
คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัด ราชบุรี เดินทางมายังสวนนงนุชพัทยา เพื่อร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี กับ สวนนงนุชพัทยา

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการเเทนอธิการบดี เเละ นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้ เเละมี คณาจารย์เเละผู้บริหาร เป็นสักขีพยาน ในการลงนามครั้งนี้อีกด้วย

Latest News

Online Ticket