พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพ ด้านการจัดงานแสดงสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ และงานอิเว็นตส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา โดย คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไป ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวนการ วิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา ลงนามบันทึกข้อตกลง ด้านการส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาการและประสบการณ์จริงในสาขาวิชาชีพ ด้านการจัดงานแสดงสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์ และงานอิเว็นตส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ซื้อบัตรเข้าชม