พิธีเปิดศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก ที่อาคารหอประชุมนานาชาติ (nice) สวนนงนุช พัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

วันที่ 5 พ.ค.61 ที่อาคารหอประชุมนานาชาติ (nice) สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ประธานกรรมการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารในเครือเนชั่น และผู้บริหารสูงสุดสำนักข่าวทีนิวส์ ได้เป็นประธาน พร้อมกับนายวรานนท์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุรี ที่เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในพิธีเปิดศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก โดยมีนายศิริพงษ์ กลิ่นทวี เป็นผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมกันนี้ ได้มีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ให้เกียติร่วมแสดงความยินดี อาทิ คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา ผู้แทนนายกัมพล ตันสัจจา ผอ.สวนนงนุชพัทยา พลเรือตรีวิศาล ปัณฑวังกูร ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ พลตรีสุเมธ นิลมัย รองเจ้ากรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมกับนายอุดร แสงอรุณ รองกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์ ทั้ง 4 ภาค อาทิ ภาคเหนือ ,ภาคกลาง ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมผู้สื่อข่าวทีนิวส์ ในภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด

ตลอดทั้งช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีแขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนืองแน่น
นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม ปธ.กก.บริษัท เนชั่นบอรดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้บริหารสูงสุดสำนักข่าวทีนิวส์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทางสวนนงนุช โดยคุณกำพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการที่ได้อนุเคราะห์ให้สำนักข่าวทีนิวส์ ได้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้ง สำนักข่าวของศูนย์ข่าว ในครั้งนี้              
สำหรับทีนิวส์นั้น ปัจจุบันได้เป็นบริษัทลูก ในเครือสปริงกรุ๊ป ซึ่งมีกลุ่มบริษัทประกอบด้วย เครือเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป , สปริงนิวส์ ,ฐานเศรษฐกิจ และสำนักข่าวทีนิวส์  ซึ่งเราเป็นองค์กรสื่อที่ เดินหน้าเรื่องการทำสื่อออนไลน์แบบเต็มตัว ในส่วนของข่าวภูมิภาคนั้น เราได้สร้างนวัตกรรมใหม่ ในการทำข่าวแล้วสร้างแบ่งรายได้ตามสัดส่วนที่ผู้สื่อข่าวเจ้าของข่าวนั้น ได้รับ  จึงส่งผลให้มีจำนวนผู้สื่อข่าวและการรายงานข่าวที่หลากหลาย ถูกต้อง รวดเร็ว เพราะรายงานจากต้นทางของผู้สื่อข่าวและก็สร้างรายได้อย่างสูงให้กับผู้สื่อข่าวด้วยเช่นกัน  และนี่ก็ได้เห็นถึงแนวทางยุทธศาสตร์การทำงานเชิงรุกของสำนักข่าวทีนิวส์  และจะได้พัฒนาไปสู่กลุ่มธุรกิจในเครือสปริงกรุ๊ปต่อไป
หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นแล้ว ได้แขกผู้มีเกียรติได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงจาก สวนนงนุชที่สุดวิจิตรตระการตาอีกด้วย