ยินดีตอนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาเข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาเเละเข้ากิจกรรมรักต้นไม้ลดโลกร้อน

Online Ticket

วันนี้ (29มกราคม 2560) สวนนงนุชพัทยา ยินดีตอนรับคณะอาจารย์เเละนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาร จำนวน 90 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยาเเละเข้ากิจกรรมรักต้นไม้ลดโลกร้อน เพื่อศึกษาเรียนรู้เเละสามารถนำเป็นเเนวทางทางการศึกษา เเละ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

Latest News

Online Ticket