ยินดีต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียน เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร

Online Ticket

เมื่อวาน (25 สิงหาคม 2559 ) เวลา 11.00 น น้องๆจากโรงเรียน เทศบาล 2 พระยาศรีสุนทรโวหาร ที่ได้เข้ามาทัศนศึกษาโดยได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ซึ่งหัวข้อในการเรียนรู้นั้นจะมีความหนักเบาไม่มากเท่ากับการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้แล้วยังมีจุดประสงค์แฝงเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน ได้มีประสบการณ์ทางสังคมด้วย รวมทั้งได้มีโอกาสในการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย ทั้งนี้รวมไปถึงการเกิดความตระหนักในตนเอง ทักษะกระบวนการการเรียนรู้เป็นกลุ่มและเกิดการเรียนรู้ในเรื่องราวของระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็นอีกด้วยทั้งนี้สวนนงนุชพัทยา ยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่าน

Latest News

Online Ticket