ยินดีต้อนรับอารยสถาปัตย์ Tourism for All

Online Ticket

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา ต้อนรับ คุณกฤษนะ ละไล พร้อมคณะทูตอารยสถาปัตย์ ได้เข้ามารณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สำรวจและติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ และเด็กเล็ก ตามสถานที่สาธารณะ นำไปสู่การทำอารยสถาปัตย์ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งระดับประเทศ และภูมิภาค โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญให้เป็น Tourism for All

Latest News

Online Ticket