ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

Online Ticket

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 สวนนงนุชพัทยา ยินดีต้อนรับ คณะผู้ประกอบการท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ได้เข้าชมสวนนงนุชพัทยา และยังได้ศึกษาเรียนรู้พื้นที่การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเพื่อ เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการอีกต่อไป

Latest News

Online Ticket