ยินดีต้อนรับ คณะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช

Online Ticket

วันนี้ ( 6 กันยายน 2559 ) สวนนงนุชยินดีต้อนรับ คณะศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จำนวน 92 ท่าน ที่ได้เข้ามาชมและศึกษาดูงาน สวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นแนวทางและการพัฒนาต่อยอดให้กับหน่วยงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ณ โครงการตามรอยพระบาทพ่อหลวง

Latest News

Online Ticket