ยินดีต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทางสวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จำนวน 50 คน นำทีมโดย นางสาววิภาดา ผดุงศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ที่ได้มาจัดกิจกรรมสันทนาการ ด้านทักษะความรู้ ภายใต้ “โครงการ วันรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา” และเยี่ยมชมทัศนียภาพความสวยงามของสวนนงนุชพัทยา