ยินดีต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

Online Ticket

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ทางสวนนงนุชพัทยายินดีต้อนรับ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง จำนวน 50 คน นำทีมโดย นางสาววิภาดา ผดุงศิลป์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ ที่ได้มาจัดกิจกรรมสันทนาการ ด้านทักษะความรู้ ภายใต้ “โครงการ วันรุ่น วัยใส เข้าใจเพศศึกษา” และเยี่ยมชมทัศนียภาพความสวยงามของสวนนงนุชพัทยา

Latest News

Online Ticket