รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

สวนนงนุชพัทยา โดย คุณนันทา ตันสัจจา กรรมการผู้จัดการ เข้ารับ “ รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ( Premium Products of Thailand ) The Pride of Thais ณ งาน THAILAND INDUSTRY EXPO 2016 ” ด้านศิลปวัฒนธรรมและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้มอบรางวัล