รางวัลมาตรฐานปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว (EXCELLENT LEVEL)

ซื้อบัตรเข้าชม

รางวัลมาตรฐานปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว (EXCELLENT LEVEL)
สวนนงนุชพัทยาได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวเเละกีฬา ในวันที่10 สิงหาคม 2560 ซึ่งวัดมาตรฐานคุณภาพจาก สถานที่เลี้ยงช้าง คุณภาพของอาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค สัตว์บาลผู้ดูแลช้าง รวมถึงการดูแลเอาใจใส่และอีกหลายๆด้าน “ ช้างเลี้ยงของไทย ต้องได้รับการดูแลอย่างดี” สวนนงนุชพัทยา