สวนนงนุชพัทยายินดีตอนรับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

Online Ticket

วันนี้ ( 15 ก.ย. 59 ) สวนนงนุชพัทยายินดีตอนรับ คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน 42 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสวนนงนุชพัทยา และได้เข้าชมฐานให้ความรู้ภายในสวนนงนุชพัทยา ที่สอดคล้องกับ นโยบายการศึกษาที่ว่า “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียน หรือหน่วยงานต่างๆได้เรียนรู้อีกด้วย โดยมีคุณกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา คุณพัทธนันท์ ขันติสุขพันธุ์ ผู้จัดการทั่วไปสวนนงนุชพัทยา และคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยาให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

Latest News

Online Ticket