สถาบันเกษตราธิการจัดงานสัมมนา ณ ห้องสัมมนานันทาเอบี สวนนงนุชพัทยา

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 สถาบันเกษตราธิการ กำหนดจัดงานสัมมนา ในชื่อภายใต้ หลักสูตร นักบริหารหารพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลางรุ่น 76 ณ ห้องสัมมนานันทาเอบี สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จำนวน 110 คน โดยมี นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ เป็นประธานในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย

ซื้อบัตรเข้าชม