สวนนงนุชจัดขบวนพาเหรดดอกไม้ งานจัดแสดงโชว์ในขบวนพาเหรดดอกไม้ BLOEMINCORSO BOLLENSTREEK 2018 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

ซื้อบัตรเข้าชม

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานจาก เมืองซาสเซนฮาม(Sassenheim )ประเทศเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เป็นวันสิ้นสุดการประดับดอกไม้นานาชนิด ที่มีต้นกำเนิดในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุกประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมรวม 40 ขบวน ได้ตกแต่งด้วยความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบสัญลักษณ์ของเมืองต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว พร้อมที่จะเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติออกสู่สายตาชาวโลก ผ่าน 8 เมืองที่สำคัญในงานจัดแสดงโชว์ในขบวนพาเหรดดอกไม้BLOEMINCORSO BOLLENSTREEK 2018ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติสูงสุดให้เป็นรถต้นขบวนคันแรก รถบุปผชาติได้ถูกสร้างสรรค์ให้มีความโดดเด่นในเรื่องเอกลักษณ์ สัญลักษณ์ และอัตลักษณ์ ด้านความเชื่อ ความศรัทธา และความยึดเหนี่ยว ของคนไทยที่มีต่อสถาบันหลักของชาติไทยภายใต้คอนเซป”THAI CULTURE AND RELIGION”อันมีความหมายว่า”วัฒนธรรมและศาสนาของประเทศไทย”เพื่อเผยแพร่ศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจน การท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยผ่านชิ้นงานที่นำจัดแสดง อาทิ พระพุทธรูป อันแสดงถึงการการนับถือศาสนาพุทธ ช้าง หมายถึง สัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย เรือสุพรรณหงส์ แสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปะอันงดงามของไทยที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก เกิดความมั่นใจว่า คนไทยมีวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงาม พร้อมที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา อย่างเท่าเทียมกัน

สวนนงนุชพัทยา จะไม่หยุดนิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ภาพรวมของการท่องเที่ยวไทย จะพยายามเดินทางไปร่วมกิจกรรมในทุกชนชาติทั่วโลก ถ้ามีโอกาส เพื่อประโยชน์ในภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ส่วนการเดินทางมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณทาง ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ที่ให้การสนับสนุน พร้อมเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ที่สำคัญต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงของไทย ที่ร่วมเดินทางมาทำข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กิจกรรมครั้งนี้ ได้เผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น และเพื่อให้อนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทย จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมการท่องเที่ยวของชาวซีกโลกตะวันตก (ยุโรป) ที่จะพากันหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวชมเรียนรู้อารายธรรมของไทย นับแสนนับล้านชีวิตอย่างแน่นอน

ซื้อบัตรเข้าชม